Esitys lisäresurssista lasten ja nuorten hyvinvointiin

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyn 2008 talousarviossaan uuden hankkeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen sisältämä kuuden miljoonan euron määräraha kohdistetaan terveys-, sosiaali-, opetus- ja nuorisolautakuntien yhteisen esityksen pohjalta toimenpiteisiin, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Opetustoimi tulee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa käymään läpi oppilashuollon kokonaistilanteen ja etsimään keinoja matalankynnyksen ennaltaehkäisevän tuen lisäämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Laman lapset

Laman lapset

Maailma seilaa talouskriisin sumussa tietämättä, mihin se lähimmän vuoden sisällä päätyy. Think tankit joutuvat tarkistamaan ennustuksiaan päivittäin. Yhdestä asiasta tuntuu Suomessa vallitsevan yhteisymmärrys: tämä lama on erilainen kuin viime lama. Siksi sen nujertamiseksi on etsittävä uusia keinoja.

90-luvun lama juonsi enimmäkseen kotimaassa harjoitettuun talous- ja rahapolitiikkaan. Käsillä olevan taantuman perusta on sen sijaan globaalissa luottokriisissä.

Nuorta ei saa jättää yksin

Outi Alanko-Kahiluoto
Kirjoitus Helsingin Vihreiden kunnallisvaalilehdessä 2008:

Nuorta ei saa jättää yksin

Vaikka enemmistöllä nuorista menee hyvin, on lapsia ja nuoria, joille psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat, kertoo vuoden 2008 alussa julkaistu Suomen lukiolaisten liiton tutkimus.

Työpajat aktiivisen koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan välineiksi

 

 

 

KUNNALLISVAALITIEDOTE 30 .9.2008

TYÖPAJAT AKTIIVISEN TYÖLLISYYS-, KOULUTUS- JA SOSIAALIPOLITIIKAN VÄLINEIKSI

 Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry TPY haluaa nostaa syksyn kunnallisvaalikeskusteluun asioita ja ongelmia, jotka järjestön mielestä edelleenkin asettavat kuntalaisia eriarvoiseen asemaan.

Nuorten syrjäytymistä vähennettävä opiskelupaikkoja lisäämällä

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ VÄHENNETTÄVÄ OPISKELUPAIKKOJA LISÄÄMÄLLÄ

Peruskoulun päättäneistä nuorista 7 prosentille eli 4500 nuorelle ei riitä toisen asteen opiskelupaikkaa. Tämä on yksi keskeinen syy siihen, ettei syrjäytyneiden nuorten määrää saada alaspäin, toteaa sivistysvaliokunnan jäsen, Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Nuorten eriarvoistumiseen pitää puuttua

NUORTEN ERIARVOISTUMISEEN PITÄÄ PUUTTUA
TIEDOTE 8.4.2008

Nuorten syrjäytyminen on pysynyt viime aikoina otsikoissa. Eri tutkimukset ovat paljastaneet milloin 14 000, milloin 60 000 tai jopa 100 000 syrjäytyneen nuoren jääneen tilastojen ulkopuolelle: nämä nuoret eivät ole koulussa, töissä tai esimerkiksi suorittamassa asevelvollisuuttaan.

Etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle on nyt tilausta

TIEDOTE 27.3.2008

Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry on huolissaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suuresta määrästä. Eri selvityksistä riippuen kateissa olevien nuorten määrä vaihtelee 14 000 ja 40 000 välillä. Kadonneet nuoret eivät ole koulussa, työssä tai asevelvollisuutta suorittamassa.

ETSIVÄLLE NUORISOTYÖLLE JA TYÖPAJATOIMINNALLE ON NYT TILAUS,
sanoo Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Tärkein tavoite on estää nuorta syrjäytymästä

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

TÄRKEIN TAVOITE ON ESTÄÄ NUORTA SYRJÄYTYMÄSTÄ

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuoden alusta Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Helsingistä.

 – Koulupudokkuus on kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja siksi Työpajayhdistyksen tuottamille palveluille on myös tilausta enemmän kuin koskaan, Alanko-Kahiluoto toteaa.