Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Päivähoitolain uudistus ei saa vesittyä!

22.11. 2006

Päivähoitolain uudistus ei saa vesittyä!

Eduskunnan käsittelyyn on piakkoin tulossa päivähoitolain uudistus, joka ei tuo kaivattua säätelyä ryhmäkokoihin. Toisin kuin hallitusohjelmassa luvattiin, sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema uudistus jättää yli 30 vuotta vanhan lain pahimmat puutteet korjaamatta.

Irtisanoudun kouluverkkoselvityksestä

Tiedote 22.11. 2006

Helsingin opetusvirasto päätti joulukuussa 2005 tilata Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehityssuunnitelman konsulttifirma Net Effect Oy:ltä. Kehityssuunnitelman nyt valmistuttua opetusvirasto järjestää helsinkiläisille neljä kuulemistilaisuutta.

Ilmoitan irtisanoutuvani yksipuolisille laskennallisille ennustuksille perustuvasta esityksestä. En myöskään hyväksy epädemokraattista menettelyä, jolla kouluverkkoprosessia viedään eteenpäin.

Hyvä päätöksenteko edellyttää avoimempaa valmistelua

Hyvä päätöksenteko edellyttää avoimempaa valmistelua

Kannanotto 21.6. 2006 liittyen Helsingin kaupunginvaltuuston Sipoo-päätökseen:

Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Tapio Laakso ja Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtaja Heikki Korpela kritisoivat Helsingin ja Sipoon kuntarajan muuttamishakemukseen liittynyttä salailua ja hätäilyä.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riitävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivt jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät suraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeiset opintonsa.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKAIDEN AUTTAMISEKSI

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen.
Riittävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät peruskoulusta suoraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeisen opintonsa.

Huoli kilpailusta korvaa huolen ihmisestä

Tarja Cronberg ja Outi Alanko-Kahiluoto

TIEDOTE 31.3.2006

Huoli kilpailusta korvaa huolen ihmisestä

– Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg kritisoi viranomaistoimia,
jotka kuristavat järjestöjen palvelutuotannon

Vihreiden puheenjohtajan Tarja Cronbergin mielestä kunta-ja palvelurakennekeskustelussa
ovat palvelujen laatu ja niiden tuotantotavat jääneet täysin kuntakoosta käytävän keskustelun jalkoihin:

– Juuri palvelurakenteessa tapahtuu tällä hetkellä tahattomasti dramaattisia muutoksia.