Päivähoidon laadusta tehtävä selvitys

Posted on

Tiedote

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa hän esittää perusteellisen selvitystyön teettämistä päivähoidon tilasta ja laadusta.

Selvitys on tarpeen, jotta päivähoidon puutteet saadaan kattavasti selville ja päivähoitolain kokonaisuudistus voidaan uudistaa ajantasaisen tiedon pohjalta. 

Päivähoitolakia ei saa uudistaa hosuen

Posted on

Nykyisen päivähoitolain puutteet ovat olleet pitkään tiedossa. Odotukset olivatkin virittyneet valmiiksi korkealle, kun Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattiin lupaus päivähoitolainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamisesta.

Palmian henkilökunnan asema kilpailutustilanteessa

Posted on

Palmian henkilökunnan asema kilpailutustilanteessa

Julkisuudessa on kesän aikana käyty keskustelua Helsingin kaupungin omistaman liikelaitos Palmian henkilöstöpolitiikasta. Keskustelu on koskenut Palmian siivous- ja toimitilahuoltohenkilöstön asemaa kilpailutustilanteessa.

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Posted on

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kilpailutusta tulee harkita olemassa olevien faktojen ja ennustettavissa olevien vaikutusten pohjalta. Voimassa olevien kilpailun käytön periaatteiden mukaisesti Palmian sisäiset kilpailuedellytykset on selvitetty tilaamalla analyysi riippumattomalta ulkopuoliselta konsultilta. Konsulttiarviossa todetaan Palmian tarvitsevan vielä lisäaikaa kilpailuun valmistautumiselle. Palmian avaaminen kilpailutukselle tilanteessa, jossa sen kilpailukyky on heikko, on kaupungille taloudellinen riski.