Tasa-arvon mallimaaksi on matkaa

Tulevassa kehysriihessä on turvattava resurssit väkivallan vastaiselle työlle Vihreiden Naisten 20-vuotisjuhlassa puhunut Outi Alanko-Kahiluoto […]

Tasa-arvo ei ole valmis

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?” kysyi Minna Canth jo […]

Päivähoidon laadusta tehtävä selvitys

Tiedote

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa hän esittää perusteellisen selvitystyön teettämistä päivähoidon tilasta ja laadusta.

Selvitys on tarpeen, jotta päivähoidon puutteet saadaan kattavasti selville ja päivähoitolain kokonaisuudistus voidaan uudistaa ajantasaisen tiedon pohjalta. 

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa kaupungin tasa-arvosuunnitelman kahdeksi vuodeksi eteenpäin. On hyvä, että tasa-arvolle on omistettu oma, erillinen suunnitelmansa. Esimerkiksi nais- ja miesalojen palkkaepätasa-arvo on vakava asia, joka heijastuu yhteiskunnan hyvinvointiin monilla eri tasoilla. Tasa-arvosuunnitelma on tarpeellinen päätöksenteon väline tasa-arvon toteuttamiseksi.