Aikaa ja tilaa

Olin viime kesänä puutarhajuhlissa, joissa illan kiihkeimmän debatin aiheeksi muodostui yllättäen se, olisiko peruskoulussa hyvä opettaa lapsille filosofiaa vai ei. En muista, mistä keskustelu lähti – ehkä meneillään olevasta tuntijakosuunnitelmasta – eikä sillä ole väliä.

Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa perusopetuksen tavoitteista: Taito- ja taideaineita tarvitaan lisää

– Suomen peruskoulun pärjääminen PISA-tilastoissa ei saa estää meitä kysymästä, mitä voimme tehdä paremmin. Koululaisillamme on maailman parhaat tiedolliset valmiudet, mutta kouluviihtyvyys on laskussa. Peruskoulumme on teoreettisesti vaativa, mutta ei tue riittävästi lasten sosiaalista ja emotionaalista kasvua, Outi Alanko-Kahiluoto sanoi ryhmäpuheessaan perusopetuksen tavoitteista.