Stoppi terveyseroille!

THL julkaisi eilen huolestuttavan tutkimustuloksen, jonka mukaan terveyserojen kasvu Suomessa jatkuu. Kapeneeko kuilu -raportin mukaan […]

Perusturvaa on korotettava

Pidimme tänään köyhyystutkja Heikki Hiilamon ja työministeri Anni Sinnemäen kanssa yhteisen lehdistötilaisuuden köyhyyden vähentämisen keinoista.
 
Esitimme, että perusturvaa tulisi vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa korottaa sadalla eurolla kuussa. Nykyisellään perusturva ei riitä elämiseen, kuten THL toteaa tuoreessa selvityksessään.

Perusturvalla elävä ei pysty kattamaan sillä kohtuullista minimikulutusta, jonka arvioidaan olevan asuinpaikasta riippuen 575 – 660 e kuukaudessa.

Perusturvan – eli esimerkiksi työttömyysturvan, vanhempainpäivärahojen tai sairauspäivärahan- varassa elävälle ihmiselle jää asumismenojen jälkeen käytettäväksi noin neljännes siitä rahasta, jonka keskituloinen voi käyttää elämiseen.

”Yrittäjien köyhälistön” asema paranee

Työministeriö on julkaissut ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa sivutoimista yrittäjyyttä. Peräti 28 prosenttia yrityksistä on sivutoimisia.

Yrittäjyyden katsotaan olevan sivutoimista silloin, kun sitä on harjoitettu kokopäiväisen palkkatyön ohella vähintään 10 kuukautta tai silloin, kun sen määrä ei ole esteenä kokopäiväisen työn vastaanottamiselle.