Turkistarhauksesta on luovuttava

Posted on

Turkistarhausta ei ole mahdollista toteuttaa siten, että turkiseläimille taattaisiin mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Siksi turkistarhauksesta […]

Ravitsemuserot totta myös Suomessa

Posted on

Eivät vain suomalaisten tuloerot ole kasvaneet. Samaan aikaan ovat kasvaneet myös hyvinvointierot sekä terveyserot. Terveyserot ovat kasvaneet Suomessa jo 1980-luvulta lähtien. Paremmin koulutetut ja toimeentulevat ovat terveempiä ja elävät pidempään kuin vähemmän ansaitsevat ja matalasti koulutetut.

Eräs keskeinen syy tähän on ruoka. Työssä käyvät ja korkeasti koulutetut syövät paremmin ja terveellisemmpin kuin työttömät ja pienituloiset. Stockan Herkku ja Helsinginkadun Leipäjono ovat tämän todellisuuden ääripäät.

Ruoalla ei pidä spekuloida

Posted on

Maailman ruokakriisi ei ole ohi. YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan ruoan maailmanmarkkinahinnat nousivat viime joulukuussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, ylittäen jopa ruokakriisivuoden 2008 tason.

Erityisesti arabimaissa ruoan hinta nousee nyt hallitsemattomasti. Hinnannousun aiheuttamat levottomuudet olivat myös Tunisian yllättävän vallankumouksen eräänä taustatekijänä. 

Aikaa ja tilaa

Posted on

Olin kesällä puutarhajuhlissa, joissa illan kiihkeimmän debatin aiheeksi muodostui yllättäen se, olisiko peruskoulussa hyvä opettaa lapsille filosofiaa vai ei. En muista, mistä keskustelu lähti – ehkä meneillään olevasta tuntijakosuunnitelmasta – eikä sillä ole väliä.