Talousarvioaloite matalan kynnyksen tapaamispaikan perustamiseksi Herttoniemeen

TALOUSARVIOALOITE MATALAN KYNNYKSEN TAPAAMISPAIKAN PERUSTAMISEKSI HERTTONIEMEEN

Herttoniemessä tuttu näky ovat metroaseman ympäristössä aikaansa viettävät päihdeongelmaiset. Metroalueen levottomuus on Herttoniemen asukkaiden joukossa teetetyn haastattelututkimuksen mukaan suurin epäviihtyisyyttä aiheuttava tekijä alueella. Metron seudun levottomuus vetää puoleensa päihde- ja mielenterveysongelmaisia tai muuten syrjäytymisuhan alla olevia.

Puhe vanhuspalveluista

Kaupunginvaltuusto 29.3. 2006

Valtuutettu Alanko-Kahiluoto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Valtuustoaloite Hotelli Fennon ottamisesta asuntolakäyttöön

Hotelli Fenno asuntolakäyttöön

Valtuustoaloite 14.12.2005

Helsingissä on pulaa asunnottomien asuntoloista. Tilannetta parantaa Pursimiehenkadun asuntolan remontin valmistuminen kesällä 2006, mutta toisaalta Sahaajankadun asuntola tullaan sulkemaan huonokuntoisuuden viimeistään vuonna 2008. Asunnottomien tilanteen parantamiseksi kaivataan siksi nopeaa mutta kestävää ratkaisua.

Vanhusasiain valtuutetun viran perustaminen

Valtuustoaloite 26.10. 2005

Vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen vanhusten elämään ja elämisen laatuun liittyvien hoito-, hoiva- ja asuinpalvelujen turvaamiseksi

Eri aloilla toimivien asiamiesten (lapsi-, potilas-, sosiaali- ja vammaisasiamiehen) tehtävänä on mm. neuvoa asiakkaitaan ja tiedottaa asiakkaittensa oikeuksista. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vanhuspalveluohjelman käsittelyn yhteydessä Helsinkiin perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.

Leikkipuistoja ei pidä sulkea

Helsingin Sanomat 11.4. 2005

Leikkipuistoja ei pidä sulkea

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto suunnittelee sulkevansa kesä–heinäkuun ajaksi 28 leikkipuistoa (HS 22. 3.) ja jättävänsä niissä uima-altaat täyttämättä, soppakattilat lämmittämättä.

Helsingin Sanomien vaalikoneen mukaan 82,3 % nykyisistä kaupunginvaltuutetuista kannatti ilmaisen leikkipuistoaterian tarjoamista lapsille. Leikkipuistojen sulkeminen kesäajaksi on äänestäjille annettujen lupausten pettämistä ja väärin kaikkein pienimpiä kaupunkilaisia kohtaan.

Talousarvioaloite adoptioneuvonnan määrärahoista

Talousarvioaloite 26.1. 2005

Lisää varoja adoptioneuvontaan

Viime vuonna Suomeen tuli Helsingin sosiaaliviraston kautta nelisenkymmentä ulkomailta adoptoitua lasta. Vuonna 2003 luku oli 48, vuonna 2002: 43, vuonna 2001: 31, ja vuonna 2000 15 lasta. Koko maan adoptioluku oli viime vuonna ennätykselliset 286 lasta (v. 2003: 238, v. 2002: 246,  v. 2001 218 lasta.) Luvun jatkuvasta kasvusta huolimatta Suomeen adoptoitujen lasten lukumäärä on edelleen pieni verrattuna useisiin muihin lapsia vastaanottaviin maihin.