Yksi maksukatto auttaisi pienituloista

Viimeaikaiset lääkekorvausjärjestelmän muutokset iskevät kaikkein pahiten pienituloisiin ihmisiin. He joutuvat pahimmillaan valitsemaan, ostaako lääkkeitä […]

Stoppi terveyseroille!

THL julkaisi eilen huolestuttavan tutkimustuloksen, jonka mukaan terveyserojen kasvu Suomessa jatkuu. Kapeneeko kuilu -raportin mukaan […]

Koulujen eriarvoistuminen ehkäistävä

Tiedote 16.2.2011 

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Jakomäessä:

KOULUJEN ERIARVOISTUMINEN EHKÄISTÄVÄ

– Seuraavan eduskunnan selvitettävä eriytymisen syyt ja ehkäisykeinot

Vihreiden helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii, että seuraavan eduskunnan on selvitettävä koulujen lisääntyvää eriarvoistumista ja tehtävä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Koulujen eriarvoistumiseen on puututtava

Sivistysvaliokunta kävi tänään vierailulla Jakomäen peruskoulussa. Jakomäessä puhutaan 22 kieltä ja opetetaan 7 eri uskontoa. 480 oppilaasta 150, eli joka kolmas, on maahanmuuttajataustainen.  

Todellista arjen monikulttuurisuutta siis. Kouluille heterogeeninen oppilasaines tarkoittaa kuitenkin erityisponnisteluita. Puhutaan koulujen eriytymisestä ja eriarvoistumisesta, kun haastava oppilasaines keskittyy tiettyjen alueiden kouluihin.

Pääkaupunkiseudulla eriytyminen "hyviin" ja "huonoihin" kouluihin onkin arkipäivää.

Ravitsemuserot totta myös Suomessa

Eivät vain suomalaisten tuloerot ole kasvaneet. Samaan aikaan ovat kasvaneet myös hyvinvointierot sekä terveyserot. Terveyserot ovat kasvaneet Suomessa jo 1980-luvulta lähtien. Paremmin koulutetut ja toimeentulevat ovat terveempiä ja elävät pidempään kuin vähemmän ansaitsevat ja matalasti koulutetut.

Eräs keskeinen syy tähän on ruoka. Työssä käyvät ja korkeasti koulutetut syövät paremmin ja terveellisemmpin kuin työttömät ja pienituloiset. Stockan Herkku ja Helsinginkadun Leipäjono ovat tämän todellisuuden ääripäät.

Oikeudenmukainen Suomi. Kiireelliset toimet köyhyyden vähentämiseksi.

On vietetty EU:n syrjäytymisen ehkäisemisen ja köyhyyden vähentämisen teemavuotta. Vuosi on lopuillaan, paljon on puhuttu, ja jotakin on tehty. Paljon on tekemättä, ja siksi listasin alle asioita, jotka minun mielestäni olisivat ensisijaisia toimia köyhyyden vähentämiseksi.

Päivähoidon laadusta tehtävä selvitys

Tiedote

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa hän esittää perusteellisen selvitystyön teettämistä päivähoidon tilasta ja laadusta.

Selvitys on tarpeen, jotta päivähoidon puutteet saadaan kattavasti selville ja päivähoitolain kokonaisuudistus voidaan uudistaa ajantasaisen tiedon pohjalta. 

Merkittävä parannus työmarkkinatukeen

Hallitus teki tänään merkittävän sosiaalipoliittisen päätöksen: työttömien tilannetta helpottaa se, että työttömänä olevan henkilön puolison tulorajaa korotettiin 320 eurolla. Tämä tarkoittaa, että ensi vuoden alusta puoliso saa tienata tämän verran enemmän kuin nykysiin ennen kuin tulot vaikuttavat työttömän oikeuteen saada työmarkkinatukea. Tämä helpottaa konkreettisesti 150 000 työttömän elämää.

Heikki Hiilamo kirjoittaa blogissaan työmarkkinatuen tarveharkinnan mielettömyydestä.