Pitkäaikaisasunnottomuudesta päästävä eroon

Posted on

TIEDOTE 15.10.2010

 

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto asunnottomuusseminaarissa Lahdessa:

PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDESTA PÄÄSTÄVÄ EROON SEURAAVALLA VAALIKAUDELLA

– Rahoitus turvattava seuraavalla hallituskaudella

 Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto pitää ensi vuonna päättyvää pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa erittäin onnistuneena. Hän vaatii sen jatkamista ensi hallituskaudella.

Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä

Posted on

Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä 2.11. 2009:

1. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi Helsingin kaupunki edistää eri tavoin oppilaitosten ja työpajojen välistä yhteistyötä.

2. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki paneutuu eri tavoin nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Ponsi aravavuokra-asuntokannasta

Posted on

Ponsi kaupunginvaltuustossa maankäytön ja asumisen toimenpideohjelman käsittelyn yhteydessä 30.1. 2008:   Kaupungin aravavuokra-asuntokanta pidetään […]

Aloite asuntorakentamisen edistämisestä Herttoniemen teollisuusalueella

Posted on

VT OUTI ALANKO-KAHILUODON YM. ALOITE ASUNTORAKENTAMISEN
EDISTÄMISESTÄ HERTTONIEMEN TEOLLISUUSALUEELLA

Khs 2007-2078

Herttoniemen yritysalue sijaitsee Itäväylän varrella kymmenen minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Alueella on monenlaista yritystoimintaa – mm. tehtaanmyymälöitä, rakennusalan liikkeitä, leipomo sekä kaupan suuryksikköjä. Viimeksi mainittujen joukossa on poikkeuksellisen paljon suuria automyymälöitä.

Talousarvioaloite Herttoniemen yritysalueen rakennusten inventoinnista

Posted on

Herttoniemen yritysalueen rakennukset inventoitava

Valtuustoaloite 15.11.06

Esitän, että Herttoniemen yritysalueen (Herttoniemen teollisuusalueen) rakennuskanta inventoidaan ja alueen historiallisen kerrostuneisuuden ja tulevan monimuotoisen kehittämismahdollisuuden säilyttämiseksi tärkeä rakennuskanta suojellaan. Rakennuskannan inventoinnin yhteydesä toivon arvioitavan sen käyttömahdollisuuksia mm. kulttuuri- ja harrastepalveluihin.

Perusteluna esitän seuraavaa:

Valtuustoaloite Hotelli Fennon ottamisesta asuntolakäyttöön

Posted on

Hotelli Fenno asuntolakäyttöön

Valtuustoaloite 14.12.2005

Helsingissä on pulaa asunnottomien asuntoloista. Tilannetta parantaa Pursimiehenkadun asuntolan remontin valmistuminen kesällä 2006, mutta toisaalta Sahaajankadun asuntola tullaan sulkemaan huonokuntoisuuden viimeistään vuonna 2008. Asunnottomien tilanteen parantamiseksi kaivataan siksi nopeaa mutta kestävää ratkaisua.