Romanian romanien aseman parantaminen Suomessa ja lähtömaassa

Romanian romanien aseman parantaminen Suomessa ja lähtömaassa

Suomeen on viimeisen vuoden kuluessa saapunut romaneja Itä-Euroopasta, lähinnä Romaniasta. Tiedotusvälineissä on puhuttu "kerjäämisongelmasta", jonka ratkaisemiseksi on toivottu toimenpiteitä ja puuttumista etenkin poliisin ja muiden viranomaisten taholta.

Talousarvioaloite positiivisen diskriminaation määrärahan nostamiseksi

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN
NOSTAMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.

Spektaakkelin logiikka

Guy Debord, Spektaakkelin yhteiskunta. Summa. Helsinki 2005. 191 s.

Näyn, siis olen olemassa

Ranskalaisen Guy Debordin (1931-1994), suurelle yleisölle tuntemattoman vasemmistoaktivistin ja filosofin pääteos Spektaakkelin yhteiskunta on nyt saatu suomeksi. Vaikka Debordin teos ilmestyi jo 1967, se ei juuri kaipaa päivittämistä. Kuten Debord itse sanailee, hänen ei ole tarvinnut muuttaa ajatuksiaan koska ajat ovat muuttuneet hänen ajatustensa mukaan.

Hyvinvointivaltio vai kilpailuvaltio

Hyvinvointivaltio vai kilpailuvaltio?

Hyvinvointivaltion perustana on pidetty laajaa julkista sektoria, joka tasaa tulonjakoa, lisää tasa-arvoa ja toimii sosiaalisena turvaverkkona. Markkinoiden ja vapaan kilpailun tehtävänä on kerätä voittoa, kun taas hyvinvointi-ideologian lähtökohtana on jakaa mahdollinen voitto niille, jotka eivät markkinoiden kilpajuoksussa pärjää. Vapaat markkinat kun eivät vielä sinällään toteuta sosiaalipoliittisia tavoitteita, siihen tarvitaan poliittista tahtoa.

 

Huoli kilpailusta korvaa huolen ihmisestä

Tarja Cronberg ja Outi Alanko-Kahiluoto

TIEDOTE 31.3.2006

Huoli kilpailusta korvaa huolen ihmisestä

– Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg kritisoi viranomaistoimia,
jotka kuristavat järjestöjen palvelutuotannon

Vihreiden puheenjohtajan Tarja Cronbergin mielestä kunta-ja palvelurakennekeskustelussa
ovat palvelujen laatu ja niiden tuotantotavat jääneet täysin kuntakoosta käytävän keskustelun jalkoihin:

– Juuri palvelurakenteessa tapahtuu tällä hetkellä tahattomasti dramaattisia muutoksia.

Puhe kaupungin henkilöstöstrategiasta

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Määräaikaisen työsuhteen solmiminen ei ole perusteltua esimerkiksi silloin, kun opettaja palkataan vain lukukaudeksi ja näin vältetään palkanmaksu kesäloman ajalta. Tällöin työnantaja hakee joustoja tavalla, joka ei ole lain silmissä perusteltua eikä yksilön näkökulmasta oikeudenmukaista.

Laiton lakko voi olla oikeutettu

AKT:n lakon päätyttyä työnantajapuolen edustaja Hannu Parvela ilmaisi ”suruaan ja järkytystään” sen johdosta, että […]