Oikeus, kohtuus, terveys

Suomen terveydenhoitojärjestelmä on Euroopan eriarvoisin. Keskeinen syy on järjestelmän rahoitus, josta hyötyvät eniten työssäkäyvät […]

Jullkinen terveydenhoito kunniaan  

Pohjoismainen julkinen terveydenhuolto on ongelmistaan huolimatta maailman paras terveydenhoidon malli. Vaikka oikeisto haluaisi yksityistää terveydenhoidon […]

Hoivabisneksen verokilpailuun on puututtava

Vihreät ovat huolestuneita lisääntyvästä verokilpailusta hoivabisneksessä. Verorahojen karkaaminen ulkomaille on huolestuttavaa vanhuspalveluitakin silmällä pitäen, […]

Oikeudenmukainen Suomi. Kiireelliset toimet köyhyyden vähentämiseksi.

On vietetty EU:n syrjäytymisen ehkäisemisen ja köyhyyden vähentämisen teemavuotta. Vuosi on lopuillaan, paljon on puhuttu, ja jotakin on tehty. Paljon on tekemättä, ja siksi listasin alle asioita, jotka minun mielestäni olisivat ensisijaisia toimia köyhyyden vähentämiseksi.

Työn ja työterveyden ulkokehäläiset

Suomessa on sinänsä vahva ja laadukas työterveyshuoltojärjestelmä, jonka tehtävä on ylläpitää työntekijän terveyttä ja työkykyä.

Lain mukaan työnantajalla on työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus. Työterveyspalvelut ovat siis periaatteessa jokaisen työntekijän oikeus. Oikeus ei kuitenkaan kaikkien kohdalla toteudu. Tässäkin häviäjien roolissa ovat pätkätyöntekijät ja muut työelämän ulkokehäläiset.