Yliopistojen pääsykokeet säilytettävä

Kannanotto 30.3.10
Vapaa julkaistavaksi

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:
YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ

Vihreiden kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto pitää opetusministeriön suunnitelmia yliopistojen pääsykokeiden lakkauttamisen lyhytnäköisinä ja vastuuttomina.

Opetusministeri Henna Virkkunen on esittänyt, että yliopistojen pääsykokeista luovuttaisiin asteittain vuoteen 2013 mennessä. Ministeriön ajatuksena on nopeuttaa uusien ylioppilaiden pääsyä koulutukseen ja sitä kautta lyhentää opiskeluaikoja.

Mikä on yliopiston tehtävä?

Hiekanjyvät 2/2009

Mikä on yliopiston tehtävä?

Ehdotus uudeksi yliopistolaiksi on ollut räikeässä ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä sivistysyliopistolla voi ymmärtää. Kuten oikeusoppineet ovat osoittaneet, lakiehdotus on ristiriidassa perustuslaissa määritellyn yliopistojen itsehallinnon kanssa.

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

HS – Mielipide – 28.7.2008

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Kimmo Kevätsalo peräsi pätkätyöläisille omaa ammattiliittoa (HS 13.7.). Diagnoosiin ammattiliittojen kyvyttömyydestä tunnistaa pätkätyötä tekevien ongelmia voi yhtyä. Pätkätyöntekijöiden elämän turvattomuus on seurausta ammattiyhdistysliikkeen tarrautumisesta niin sanotun normaalin palkkatyön ideaaliin.Tämä on peittänyt edunvalvonnan näkökentästä uusia työn muotoja.

Tatusotun voitto on voitto kansalaisaktivismille ja demokratialle

Tiedote 24.4.2008

TATUSOTU-ryhmä:

TATUSOTUN VOITTO ON VOITTO KANSALAISAKTIVISMILLE JA DEMOKRATIALLE

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkistanut tänään työvoimahallinnolle
suunnatun ohjeistuksen tieteen- ja taiteentekijöiden työttömyysturvan
parantamiseksi. Taiteilijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturvan puolesta
työskentelevä TATUSOTU-työryhmä pitää ohjeistusta ensimmäisenä merkittävänä
voittonaan.

Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Hallitusohjelmaan sisältyvä lupaus parantaa tieteen- ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa on viimein toteutumassa. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut TE-keskuksille ja työvoimatoimistoille suunnattu ohjeistus, jonka tarkoituksena on tehdä työvoimahallinnon käytännöt kautta maan yhtenäisemmiksi ja ennakoitavimmiksi sen suhteen, miten työttömyysturvalain säännöksiä tutkijoihin ja taiteilijoihin sovelletaan.