Liikkeen synty

Liikkeen synty

Katkonaisiin työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturvattomuus vaivaa yhä useampaa suomalaista. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä jo enemmistö syntyneistä uusista työsuhteista on tavalla tai toisella epätyypillisiä.

Perustulo korvaisi porkkanan ja kepin

Perustulo korvaisi porkkanan ja kepin

Mistä johtuu, että peräti kuudennes suomalaisista elää toimeentulotuella? Onko vikaa nuorissa vai työelämässä, kun 23% alle 25-vuotiasta helsinkiläismiehistä elää toimeentulotuen varassa?

Talousarvioaloite positiivisen diskriminaarion määrärahan nostamiseksi

TALOUSARVIOALOITE 2.3. 2005 POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN NOSTAMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken.

Viimeaikaiset tutkimukset (Vaattovaara & Kortteinen 2005) osoittavat Helsingin asuinalueiden välisten sosioekonomisten erojen kasvaneen; huono-osaisuus keskittyy ja laajenee Itä- ja Pohjois-Helsingin lähiöalueilla. Samaan aikaan tilastot ennustavat erityislasten osuuden kasvavan lähivuosina 7%:sta 9%:iin.