Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä

Posted on

Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä 2.11. 2009:

1. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi Helsingin kaupunki edistää eri tavoin oppilaitosten ja työpajojen välistä yhteistyötä.

2. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki paneutuu eri tavoin nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Punkkari ja poliitikko

Posted on

Olen aina ollut innokas uuden oppija, mitä koulumenestyksestäni ei aina ole saattanut heti päätellä. Yläasteen puolivälissä olin vähällä jäädä luokalle. Vielä päästötodistuksessa kukkoili muutama armovitonen, vaikka yhdeksännen luokan jouluna olinkin tajunnut aivan itse, etten ilman äkillistä ryhtiliikettä tulisi saamaan minkäänlaista opiskelupaikkaa.

Alaluokilla olin kohtuullisen hyvä oppilas, vaikka enimmäkseen istuin pulpetissa omiin ajatuksiini vajonneena. Koulumenestykseni romahtamista yläasteella selitti vanhempien avioero ja muutto vieraalle paikkakunnalle.

Nyt tulee panostaa etsivän nuorisotyön jatkotoimien kehittämiseen

Posted on

Kannanotto 28.8.09

Vapaa julkaistavaksi

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:
Nyt tulee panostaa etsivän nuorisotyön jatkotoimien kehittämiseen

Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) pitää hallituksen panostuksia nuorten työllisyyden parantamiseen ja koulutukseen oikean suuntaisina.  Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvaan etsivään nuorisotyöhön lisätään budjetissa rahoitusta 2 miljoonaa euroa ja nuorten työllistämiseen työpajoilla 5,5 miljoonaa euroa.

Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Posted on

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:
kannanotto valtion 2010 budjettiin

Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on erittäin huolestunut nuoriin kohdistuvista talouslaman seurauksista. Vaarana on nuorten syrjäytymiskehityksen voimistuminen ja tuhansien nuorten tulevaisuuden vaarantuminen. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä ja oppivelvollisuusiän nostamista 18 ikävuoteen on ehdotettu ratkaisuiksi. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mielestä nämä keinot eivät ratkaise koulusta syrjäytyvien ongelmia.

Miten koulupudokkuutta vähennetään?

Posted on

Vasemmisto kannattaa oppivelvollisuusiän nostamista nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tämän olisi tarkoitus vähentää koulupudokkuutta.

Itse en usko, että oppivelvollisuusiän nostaminen yksin ratkaisisi mitään. Jokaisella koulupudokkaalla on oma tarinansa. Lintsaavan oppilaan hakeminen kouluun ei poista lintsaamisen syytä. Pakkoa ei voi lisätä, ellei samalla lisätä vaihtoehtoja. Pitää kysyä, mitkä ovat syyt koulupudokkuuden taustalla, mitä oppivelvollisuusiän nostamisesta seuraisi nuoren näkökulmasta ja, ennen kaikkea, miten nuorta voitaisiin parhaiten tukea.

Nuorta ei saa jättää yksin

Posted on

Outi Alanko-Kahiluoto
Kirjoitus Helsingin Vihreiden kunnallisvaalilehdessä 2008:

Nuorta ei saa jättää yksin

Vaikka enemmistöllä nuorista menee hyvin, on lapsia ja nuoria, joille psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat, kertoo vuoden 2008 alussa julkaistu Suomen lukiolaisten liiton tutkimus.

Etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle on nyt tilausta

Posted on

TIEDOTE 27.3.2008

Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry on huolissaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suuresta määrästä. Eri selvityksistä riippuen kateissa olevien nuorten määrä vaihtelee 14 000 ja 40 000 välillä. Kadonneet nuoret eivät ole koulussa, työssä tai asevelvollisuutta suorittamassa.

ETSIVÄLLE NUORISOTYÖLLE JA TYÖPAJATOIMINNALLE ON NYT TILAUS,
sanoo Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Tärkein tavoite on estää nuorta syrjäytymästä

Posted on

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

TÄRKEIN TAVOITE ON ESTÄÄ NUORTA SYRJÄYTYMÄSTÄ

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuoden alusta Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Helsingistä.

 – Koulupudokkuus on kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja siksi Työpajayhdistyksen tuottamille palveluille on myös tilausta enemmän kuin koskaan, Alanko-Kahiluoto toteaa.