Tuloerot kuriin! -kampanja avattu

Tiedote Tuloerot kuriin -kampanja avattiin maanantaina 28.3. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo […]

Nykykristitty ei kaipaa eheytymistä

Kannanotto 22.3.2011 Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:NYKYKRISTITTY EI KAIPAA EHEYTYMISTÄ– Nuotta-median homonuorille suunnattu kampanja on vastuuton […]

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä: Kiusaamisen vastainen ohjelma jokaiseen Suomen kouluun

Eduskunnan Nuorten mielenterveyden tukiryhmä (NMT) järjesti 16.2. seminaarin koulukiusaamisesta eduskunnan kansalaisinfossa. Tukiryhmä pitää myönteisenä sitä, että kiusaamisen vastaisen työn voidaan osoittaa tuottavan tuloksia, ja peräänkuuluttaa systemaattisen kiusaamisen vastaisen ohjelman tarpeellisuutta jokaisessa Suomen koulussa

Myös lainsäädännöllä tulee tukea kiusaamisen vastaista työtä.Seminaariväelle esiteltiin erittäin rohkaisevat tulokset KiVa koulu – ohjelmasta. Kokeiluvaiheen (2006-2009) tulosten perusteella KiVa koulu- ohjelmassa mukana olevissa kouluissa kiusaaminen on voitu vähentää puoleen.

Hyviä tuloksia on saatu myös jyväskyläläisen kasvatustieteiden tohtori Päivi Hamaruksen kehittämällä Vaakamallilla, joka sisältää sekä puuttumisen että ennaltaehkäisemisen työkaluja.

Tämän vuoden aikana KiVa koulu on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa Suomen kouluissa. Pakollinen se ei kuitenkaan ole.

TALOUSARVIOALOITE POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.

Valtuustokysymys nuorisolain toimeenpanosta Helsingissä

Nuorisolakiin lisättiin tämän vuoden alussa säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostetaan nuorille tarjottavaa varhaista tukea mm. koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.

Koulujen eriarvoistuminen ehkäistävä

Tiedote 16.2.2011 

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Jakomäessä:

KOULUJEN ERIARVOISTUMINEN EHKÄISTÄVÄ

– Seuraavan eduskunnan selvitettävä eriytymisen syyt ja ehkäisykeinot

Vihreiden helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii, että seuraavan eduskunnan on selvitettävä koulujen lisääntyvää eriarvoistumista ja tehtävä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Lisämääräraha työpajatoiminnalle estää nuorta putoamasta

Tiedote

Kansanedustaja ja Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto onnittelee valtioneuvostoa viisaasta päätöksestä lisätä rahoitusta työpajoille ja etsivälle nuorisotyölle ensi vuoden talousarviossa.

Hallitus leikkasi elokuun budjettiriihessä työpajoilta ja etsivästä nuorisotyöstä kaksi miljoonaa euroa. Nyt tehty päätös korjaa tilannetta.

Puheenvuoro Kelan kuntoutusetuuksista

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys siitä, että kuntoutuspsykoterapia korvattaisiin jatkossa kaikille sitä tarvitseville 16-67-vuotiaille, on mielestäni erittäin hyvä esitys ja ehdottomasti yksi parhaita lakeja, joita tämän kauden aikana on saatu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellä.