Nuorten syrjäytymistä vähennettävä opiskelupaikkoja lisäämällä

Posted on

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ VÄHENNETTÄVÄ OPISKELUPAIKKOJA LISÄÄMÄLLÄ

Peruskoulun päättäneistä nuorista 7 prosentille eli 4500 nuorelle ei riitä toisen asteen opiskelupaikkaa. Tämä on yksi keskeinen syy siihen, ettei syrjäytyneiden nuorten määrää saada alaspäin, toteaa sivistysvaliokunnan jäsen, Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Nuorten eriarvoistumiseen pitää puuttua

Posted on

NUORTEN ERIARVOISTUMISEEN PITÄÄ PUUTTUA
TIEDOTE 8.4.2008

Nuorten syrjäytyminen on pysynyt viime aikoina otsikoissa. Eri tutkimukset ovat paljastaneet milloin 14 000, milloin 60 000 tai jopa 100 000 syrjäytyneen nuoren jääneen tilastojen ulkopuolelle: nämä nuoret eivät ole koulussa, töissä tai esimerkiksi suorittamassa asevelvollisuuttaan.

Etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle on nyt tilausta

Posted on

TIEDOTE 27.3.2008

Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry on huolissaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suuresta määrästä. Eri selvityksistä riippuen kateissa olevien nuorten määrä vaihtelee 14 000 ja 40 000 välillä. Kadonneet nuoret eivät ole koulussa, työssä tai asevelvollisuutta suorittamassa.

ETSIVÄLLE NUORISOTYÖLLE JA TYÖPAJATOIMINNALLE ON NYT TILAUS,
sanoo Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Tärkein tavoite on estää nuorta syrjäytymästä

Posted on

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

TÄRKEIN TAVOITE ON ESTÄÄ NUORTA SYRJÄYTYMÄSTÄ

Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuoden alusta Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Helsingistä.

 – Koulupudokkuus on kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja siksi Työpajayhdistyksen tuottamille palveluille on myös tilausta enemmän kuin koskaan, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riitävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivt jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät suraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeiset opintonsa.