Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKAIDEN AUTTAMISEKSI

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen.
Riittävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät peruskoulusta suoraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeisen opintonsa.