Puhe kaupungin henkilöstöstrategiasta

Posted on

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Määräaikaisen työsuhteen solmiminen ei ole perusteltua esimerkiksi silloin, kun opettaja palkataan vain lukukaudeksi ja näin vältetään palkanmaksu kesäloman ajalta. Tällöin työnantaja hakee joustoja tavalla, joka ei ole lain silmissä perusteltua eikä yksilön näkökulmasta oikeudenmukaista.

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Posted on

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kilpailutusta tulee harkita olemassa olevien faktojen ja ennustettavissa olevien vaikutusten pohjalta. Voimassa olevien kilpailun käytön periaatteiden mukaisesti Palmian sisäiset kilpailuedellytykset on selvitetty tilaamalla analyysi riippumattomalta ulkopuoliselta konsultilta. Konsulttiarviossa todetaan Palmian tarvitsevan vielä lisäaikaa kilpailuun valmistautumiselle. Palmian avaaminen kilpailutukselle tilanteessa, jossa sen kilpailukyky on heikko, on kaupungille taloudellinen riski.

Puhe valtuuston budjettikäsittelyssä

Posted on

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

Olen erityisen iloinen siitä, että nyt hyväksyttävässä budjetissa otetaan tärkeä askel viime valtuustokaudella tehtyjen tuntikehysleikkausten purkamiseen. Tämä siitä huolimatta, että myönnetty määräraha on pieni. Sillä päästään purkamaan tuntikehysleikkauksia vasta yhden prosentin verran 1-2-luokilta. Suunta on kuitenkin oikea ja vastaa kaupunginhallituksen aikaisemmin tekemää linjausta, jonka mukaan kouluverkon tehostamisessa saatava liikkumavara tullaan käyttämään tuntikehysleikkausten purkamiseen.