Valtuustoaloite Kivinokan yhteistyöryhmän perustamiseksi

Kivinokan kansanpuisto perustettiin 1931 helsinkiläisten retkeily- ja telttailualueeksi. Nyt kaupunki on vuokrannut maa-alueet kesämaja- ja siirtolapuutarhatoiminnasta vastaaville yhdistyksille. Kivinokan alue on kooltaan 27 hehtaaria ja se on merkitty yleiskaava 2002:ssa selvitysalueeksi.

Valtuustoaloite kuljetuspalveluiden laadun parantamiseksi

Helsingin kaupungin kuljetuspalveluissa on ilmennyt vakavia puutteita. Taksien odotusajat ovat pitkiä ja etenkin aamuisin taksia on vaikea saada. Pitkät odotusajat hankaloittavat elämän suunnittelua ja asioiden hoitamista. Talvella kovilla pakkasilla pitkät odotusajat ovat myös terveydelle vaarallisia.
 

Valtuustoaloite koulusosionomien palkkaamiseksi

Koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden nuorten määrä on ollut viime vuosina kasvussa myös Helsingissä.

Sosionomien käyttämisestä osana koulun henkilökuntaa on ollut hyvää kokemusta keinona vähentää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä jo peruskoulussa. Koulusosionomien käyttö edesauttaa varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitetta.

Valtuustoaloite leikkipuisto Hillerin viereisen skeittipaikan perusparantamiseksi

Helsingin kaupungin Skeittiohjelmassa 2010-2014 on huomioitu kaikki ohjelman tekohetkellä vireillä olleet aloitteet uusista skeittipaikoista ja olevien paikkojen kunnostuksesta tai purkamisesta ja arvioitu niiden toteutusta. Skeitti on kuitenkin varsin elävä laji, ja tarpeet uusista skeittipaikoista tai olevien kehittämisestä muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä myös kaupungin skeittiohjelman on ajateltu olevan enemmänkin ohjeellinen kuin lukkoon lyöty investointiohjelma.

Valtuustoaloite lumilautailumäen perustamiseksi Herttoniemeen

VALTUUSTOALOITE LUMILAUTAILUMÄEN PERUSTAMISEKSI HERTTONIEMEEN

Lumilautailu on nuorison keskuudessa suosittu talvinen ulkoiluharrastus. Lumilautailuun sopivia mäkiä on Helsingissä kuitenkin liian vähän. Laskettelukeskukset ovat kaukana ja monille nuorille liian kalliita.

Valtuustoaloite Wilma-viestintäkanavan kehittämiseksi

VALTUUSTOALOITE WILMA-VIESTINTÄKANAVAN KEHITTÄMISEKSI

Helsingin kaupungin opetustoimella on käytössä sähköinen viestintäkanava Wilma, jonka avulla koululaisten vanhemmat voivat olla yhteydessä kouluun ja koulusta voidaan lähettää tiedotteita ja viestejä oppilaiden vanhemmille. Tämä helpottaa koulujen ja perheiden välistä tiedonkulkua ja viestintää. Vanhemmat kirjautuvat Wilmaan saamillaan verkkotunnuksilla.