Stoppi terveyseroille!

THL julkaisi eilen huolestuttavan tutkimustuloksen, jonka mukaan terveyserojen kasvu Suomessa jatkuu. Kapeneeko kuilu -raportin mukaan […]

Vaalikausi talouskriisin melskeissä

Maailmanlaajuinen finanssikriisi alkoi suunnilleen samaan aikaan kuin kulunut eduskuntakausi. Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja paremman sääntelyn […]

Paras tuottavuusohjelma ikinä: talousrosvot kuriin!

Eduskunnassa puhuttiin eilen harmaan talouden kuriin laittamisesta. Tarkastusvaliokunnan mietintö Suomen kansainvälistyvästä harmaasta taloudesta nostaa ihokarvat pystyyn. Valiokunta arvioi, että esimerkiksi vuonna 2008 me veronmaksajat menetimme noin 4-5 miljardin euron verotulot harmaan talouden takia.

Ilmastorahaa transaktioverolla

Eräs eilen päättyneiden Cancunin ilmastoneuvotteluiden tärkeimmistä saavutuksista on päätös perustaa rahasto tukemaan kehitysmaiden ilmastotyötä. EU:n, Japanin ja Yhdysvaltojen johdolla rikkaat maat sitoutuivat yhteensä 100 miljardin dollarin vuositason rahoituksen kokoamiseen vuoteen 2020 mennessä.

Kotimaisissa medioissa on välittömästi ryhdytty arvuuttelemaan sitä, miten suuren loven kehitysmaille koottava summa Suomen budjetista lohkaisee. Tähän mennessä Suomi on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden ilmastotyötä noin 110 miljoonalla eurolla tämän, ensi ja sitä seuraavan vuoden aikana.

Budjettipuhe 2011

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Hallitus haluaa tällä budjetilla saavuttaa kolme tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin julkista taloutta pitää tasapainottaa: verokirstua on kartoitettava, tai muuten tärkeät julkiset palvelut ovat uhattuina. Toiseksi, köyhyyttä pitää vähentää ja tuloeroja kaventaa. Kolmanneksi, on panostettava ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vihreällä verouudistuksella hallitus siirtää verotuksen painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja energiankäytön verottamiseen.

Kyydistä pudonneet, vauhdista jääneet

Kirjoitus “Kuka kuuntelee köyhää” -verkoston blogissa

Kun äkkiä vilkaisee, enemmistöllä suomalaisista menee hyvin, ellei lujaa – ansiot nousevat tasaisen mukavasti, samalla elintaso nousee, ollaan terveempiä ja elellään pidempään. Mutta entäs, kun katsetta tarkentaa?

Tilastollisesti tuloerot ovat kasvaneet, ja niin myös eriarvoisuus. On merkkejä siitä, että köyhyys syvenee, ja samalla ongelmat monimutkaistuvat ja kasaantuvat pienelle vähemmistölle  – jonka koko tosin koko ajan kasvaa.