Kriittistä asennetta lukukausimaksuihin

Posted on

Suomessa on käynnistymässä kokeilu, jossa korkeakoulut voivat vuosina 2010-2014 periä lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Ainakin Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat ottamassa maksut käyttöön jo tänä vuonna.

Lukukausimaksukokeilu on käynnissä myös Ruotsissa, jossa EU-maiden ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan opinnoistaan ensi syksystä lähtien.

Yliopistolain vaikutus tasa-arvoon yliopistoissa selvitettävä

Posted on

Kannanotto

Ruotsissa on hiljattain selvitetty huippuyksikkörahoituksen kohdentumista sukupuolittain. Tulokset ovat hälyttäviä. Kahdestakymmenestä vuosiksi 2003-2015 rahoitusta saaneista tutkijoista yhdeksäntoista oli miehiä. Suomessa Tampereen yliopisto valitsi äskettäin uusien tieteenalayksiköidensä johtoon yhdeksän miestä eikä yhtään naista.
 

Tasa-arvo yliopistoissa

Posted on

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen uuden yliopistolain myötä yliopistoista tuli taloudellisesti ja hallinnollisesti autonomisia. Lain tavoitteena on muun muassa kannustaa yliopistoja panostamaan huippututkimukseen ja kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.