Kriittistä asennetta lukukausimaksuihin

Suomessa on käynnistymässä kokeilu, jossa korkeakoulut voivat vuosina 2010-2014 periä lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Ainakin Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat ottamassa maksut käyttöön jo tänä vuonna.

Lukukausimaksukokeilu on käynnissä myös Ruotsissa, jossa EU-maiden ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan opinnoistaan ensi syksystä lähtien.

Yliopistolain vaikutus tasa-arvoon yliopistoissa selvitettävä

Kannanotto

Ruotsissa on hiljattain selvitetty huippuyksikkörahoituksen kohdentumista sukupuolittain. Tulokset ovat hälyttäviä. Kahdestakymmenestä vuosiksi 2003-2015 rahoitusta saaneista tutkijoista yhdeksäntoista oli miehiä. Suomessa Tampereen yliopisto valitsi äskettäin uusien tieteenalayksiköidensä johtoon yhdeksän miestä eikä yhtään naista.
 

Tasa-arvo yliopistoissa

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen uuden yliopistolain myötä yliopistoista tuli taloudellisesti ja hallinnollisesti autonomisia. Lain tavoitteena on muun muassa kannustaa yliopistoja panostamaan huippututkimukseen ja kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.