Kokoomus petti yliopistot

Keskustan tuore puheenjohtaja Mari Kiviniemi ilmoitti ensimmäisessä linjapuheessaan Keskustan tavoittelevan seuraavassa hallituksessa paitsi pääministerin, ennen kaikkea opetusministerin salkkua.

Kokoomuksen yliopistopolitiikka on aiheuttanut epätoivoa muuallakin kuin yliopistoilla. Keskustaa kirvelee Kokoomuksen halu karsia maakuntien yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Vastikään Oulun yliopisto ilmoitti lakkauttavansa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen, eikä opetusministeri tehnyt elettäkään laitoksen pelastamiseksi.

Budjettipuhe 2011

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Hallitus haluaa tällä budjetilla saavuttaa kolme tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin julkista taloutta pitää tasapainottaa: verokirstua on kartoitettava, tai muuten tärkeät julkiset palvelut ovat uhattuina. Toiseksi, köyhyyttä pitää vähentää ja tuloeroja kaventaa. Kolmanneksi, on panostettava ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vihreällä verouudistuksella hallitus siirtää verotuksen painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja energiankäytön verottamiseen.

Yliopistojen pääsykokeet säilytettävä

Kannanotto 30.3.10
Vapaa julkaistavaksi

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:
YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ

Vihreiden kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto pitää opetusministeriön suunnitelmia yliopistojen pääsykokeiden lakkauttamisen lyhytnäköisinä ja vastuuttomina.

Opetusministeri Henna Virkkunen on esittänyt, että yliopistojen pääsykokeista luovuttaisiin asteittain vuoteen 2013 mennessä. Ministeriön ajatuksena on nopeuttaa uusien ylioppilaiden pääsyä koulutukseen ja sitä kautta lyhentää opiskeluaikoja.

Ehdoton ei tonnin lukukausimaksuille

Tiedote 4.3.10

Kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto:
EHDOTON EI TONNIN LUKUKAUSIMAKSULLE

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto tyrmää opetusministeriön työryhmän esityksen kaikkien opiskelijoiden tuhannen euron lukukausimaksusta. Työryhmän mukaan lukukausimaksulla voitaisiin lyhentää opintoaikoja ja kerätä rahaa valtion kassaan.

Yliopistolain Post Scriptum

Yliopistolain post scriptum

Filosofi David Hume totesi aikoinaan, että "valtiosääntö on hyvä vain siinä määrin kuin se tarjoaa turvaa huonoa hallintoa vastaan".

Humen ajatus on tullut mieleeni useasti tuskaisena edenneen yliopistolakiprosessin aikana. Lähetin Humelle lämpimät terveiset etenkin siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunnassa saimme lakiesitykseen vihdoin läpi ne korjausvaatimukset, joita oikeusoppineet olivat alusta lähtien esittäneet.

Mikä on yliopiston tehtävä?

Hiekanjyvät 2/2009

Mikä on yliopiston tehtävä?

Ehdotus uudeksi yliopistolaiksi on ollut räikeässä ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä sivistysyliopistolla voi ymmärtää. Kuten oikeusoppineet ovat osoittaneet, lakiehdotus on ristiriidassa perustuslaissa määritellyn yliopistojen itsehallinnon kanssa.

Tutkijanura ja tutkijan työttömyysturva

Kolumni Suomen Akatemian A Propos-lehdessä lokakuussa 2007

Tutkijanura ja tutkijan työttömyysturva

Uuden hallitusohjelman korkeakouluja koskevaan osuuteen sisältyy tutkijan kannalta kolme keskeistä lupausta: ammattimainen tutkijanura luvataan tehdä houkuttelevammaksi, apurahansaajille luvataan sosiaaliturva ja yliopistojen tuottavuusohjelmaa luvataan tarkistaa niin, "ettei se heikennä yliopistokoulutuksen laatua eikä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta".